77307730-1136, 77307730-1131
08:30 - 17:30 Даваа - Баасан
Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар